Coaching Ourselves

Coaching Ourselves

CoachingOurselves(CO), işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerine, yöneticilerin, kendi deneyimleri üzerinde çalışarak birbirlerinden öğrenmelerine dayalı bir yönetim geliştirme yaklaşımıdır. Yöneticilerin oturumlarda temel aldıkları materyaller, David Ulrich, Michael Beer, Marshall Goldsmith ve Henry Mintzberg gibi yönetim otoriteleri tarafından geliştirilmiştir. 

CoachingOurselves gelişim seanslarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. Katılımcılar, oturuma dizüstü bilgisayarlarıyla değil, sadece bir kalem ve o haftaki konunun çıktısıyla gelirler. Oturum öncesi veya sonrası ekstra bir çalışma yapılmaz.

Gruplar, verilen konuyu kendi deneyimleri ışığında tartışarak bunun işlerine, çalıştıkları bölüme ve organizasyonun gelişmesine nasıl katkıda bulunacağı yönünde çıkarımlar yaparlar. CoachingOurselves sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup bir ekibe dönüşür ve bu ekip hep birlikte kurumlarının değişimi için kritik bir rol üstlenebilecek düzeye erişir.

Bu süreçte;

 • Katılımcılar güncel deneyimlerini paylaşırken, CO konuları, tema ve kavramları verir
 • Yöneticiler kavramsal materyallerin ışığında kendi deneyimleri üzerinde çalışarak öğrenirler
 • Burada ortaya çıkan öğrenme, değişim amacıyla iş ortamına taşınır
 • Yeni deneyimlerden elde edilen içgörüler, takip eden oturumları besler.

Bilgi zaten herkesin içinde saklıdır. CO, bu bilgiyi açığa çıkaran, herkes için değerli bir öğrenme kaynağına dönüştüren, başka hiçbir yerde bulunmayan, kitaplardan öğrenilmeyen, eşsiz bir lider geliştirme, sosyal ve akran öğrenmesi yaklaşımıdır.

Hali hazırda CO yaklaşımı ile odaklanılabilecek öğrenme ve gelişim konuları aşağıdaki gibidir. 

 • A Leader’s Health Action Plan
 • Accountability: It’s a Tricky World
 • Analyzing Employee Performance
 • Appreciating Appreciative Inquiry
 • Being a Catalytic Leader
 • Beyond Bickering
 • Beyond Bullying
 • Building Purpose In Life and Work
 • Candid Conversations
 • Career Anchors
 • Chains, Hubs, Webs, and Sets
 • Changing Things: What and How
 • Co-Development: Accelerating Goal Achievement
 • Coaching Others
 • Control Through Decision Making
 • Crafting Strategy
 • Creating a Culture of Openness: Rethinking the 21st Century Workplace
 • Dealing with the Pressures of Managing
 • Decision Making: It’s Not What You Think
 • Developing Brand Leadership for Every Manager
 • Developing Our Organization as a Community
 • Developing Your People: The 70:20:10 Framework
 • Emotional Intelligence: Your Inner and Outer Self
 • Engagement: Beyond Buy-in
 • FeedFORWARD Instead of Feedback
 • Five Ideas about Teamwork
 • Foresight
 • Friendly Consulting
 • Friendly Consulting
 • From Top Performer to Manager
 • Gender Inclusive Leadership
 • Global or Worldly: Diversity in the 21st Century
 • High Performing Teams
 • I.T. Does Have an Off Button
 • Igniting Momentum with Customer Insights
 • In Praise of Middle Management
 • Influencing Others: Leading Through Trust
 • Innovate Using Generative Relationships
 • Introducing Culture in Organizations
 • Introducing Strategy through Robin Hood
 • Knowledge Sharing for Innovation: The Wiki Way
 • Leading Change in Difficult Times
 • Leading with Humility
 • Lenses for Leadership Insights
 • Management Competency Raising
 • Management Styles: Art, Craft, Science
 • Managing Conflict in Teams
 • Managing Culture Change: Beyond the Status Quo
 • Managing on the Edges
 • Managing on the Planes of Information, People, and Action
 • Managing on Tightropes: The Inescapable Conundrums of Managing
 • Managing Time and Energy
 • Managing to Lead
 • Models of Engagement: Employer-Employee Relations
 • Negotiating Styles
 • One Planet Business: Sustainable Organizations
 • Opening up the Moral Senses
 • Ordinary People, Extraordinary Leadership
 • Political Games in Organizations
 • Practical Tips for Leading Meetings that Matter
 • Probing into Culture
 • Reflection
 • Seeing Beyond Belief: Observation Skills for Managers
 • Silos and Slabs in Organizations
 • Simply Managing: From Reflection to Action
 • Smart Investments in Talent
 • Some Surprising Things about Collaboration
 • Stimulating the Entrepreneurial Imagination
 • Strategic Blindspots
 • Strategic Thinking as Seeing
 • SWOT for Strategy
 • Talent Management
 • Ten More Ways to Release Change
 • Ten Ways to Release Change
 • The Play of Analysis
 • The Players of Cultural Change
 • The Power of Social Learning
 • The Rewards of Recognition
 • Thinking Entrepreneurially to Grow Your Business
 • Time to Dialogue
 • Turning the Tables: Unusual Seating for Creative Problem Solving
 • Two Models of Change
 • Understanding Organizations
 • Understanding Stakeholders
 • Virtual Teams: The Good, The Bad, and the Ugly
 • Visionary Management
 • Working Style Differences and Team Problem Solving
eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun