Immunity to Change

Immunity to Change

Kendinizin ve organizasyonunuzun değişime gösterdiği direncin köklerini keşfedin ve potansiyelini açığa çıkartın!

Son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, doktorların “Eğer alışkanlıklarını değiştirmezsen ölürsün!” dediği her 7 hastadan sadece 1’i alışkanlıklarını değiştirmede başarılı olmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki, konu ölüm kalım meselesi olsa bile, değişim için istek ve motivasyon tek başına yeterli değildir. Değişimin nasıl gerçekleşeceği de önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.  

Öyleyse, liderler kendilerini ve yönettikleri organizasyonu nasıl değiştirebilir ve ileriye taşıyabilirler?

Robert Kegan ve Lisa Lahey tarafından geliştirilen “Immunity To Change” yaklaşımı, bireysel inançların kolektif zihin yapıları ile birlikte direncin mekanizmasına nasıl dönüştüğünü göstermektedir. Bireylerin ve kurumların potansiyelini açığa çıkartmak ve ilerlemek için öncelikle kendini korumak geliştirdiği ve değişimden alıkoyan köklerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu programın temel amacı, değişime engel olan bağların  keşfedilmesini ve bireylerin/kurumların bunlardan kurtularak ivmelenmesini sağlamaktır. 

 

Immunity to change

Program Modülleri

Modül 1

Değişimin Gizli Dinamiklerinin Keşfi

Değişimin Gizli Dinamiklerinin Keşfi

Değişimin Güçlüğünü Kavrama

Değişime Bağışıklığı Anlama

Organizasyonun Duygusal Boyutu ile Tanışma

Modül 2

Organizasyonlar, Ekipler ve Liderler İçin Değişime Bağışıklıktan Kurtulma

Organizasyonlar, Ekipler ve Liderler İçin Değişime Bağışıklıktan Kurtulma

Organizasyon düzeyinde değişime direnci yenme

Birey düzeyinde değişime direnci yenme

Ekiplerde başarı için bireysel bağışıklıktan kurtulma 

Modül 3 

Liderin Kendisinin ve Organizasyonunun Değişime Bağışıklığının Teşhisi ve Güçlendirilmesi

Liderin Kendisinin ve Organizasyonunun Değişime Bağışıklığının Teşhisi ve Güçlendirilmesi

Potansiyeli açığa çıkartma

Kendi değişime bağışıklık teşhisimizi yapma

Kendi değişime direncimizi yenme

eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun