odak_alanlarimiz

Odak Alanları

Eflatun’un liderlik ve gelişim anlayışında, “kişinin kendisini en iyi şekilde tanıması, güçlü yanlarını bilmesi ve bu alanlarda etki yaratacak şekilde kendini geliştirmesi” ilkesi çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu ilke Eflatun’un kendisi için de geçerlidir. Bir eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketi olarak Eflatun, güçlü olduğu alanlara odaklanıp bu alanlarda en yüksek etkiyi yaratmak için kendini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu yaklaşımla belirlenen ve birbirleri ile bağlantılı odak alanları aşağıdaki gibidir: 

Liderlik

Eğer tek bir cümle ile ifade etmek gerekirse liderlik “etki oluşturabilmek ve etkinin sorumluluğunu üstlenebilmektir.”

Birey olarak, etki oluşturmadan yaşamak mümkün değildir. Yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla çevremizi etkiler ve çevremizden sürekli olarak etkileniriz. Bu etki sadece iş dünyası ile de sınırlı değil, yaşamın her alanında geçerlidir.

Hal böyle olunca, hepimiz aslında bir lideriz. Bıraktığımız izin diğer insanlar için anlamı ve önemi ile doğru orantılı olarak liderlik etkimiz ortaya çıkmaktadır. O halde liderlik bir duruş, bir anlayış ve bir yaşam biçimidir.

Liderliği bu şekilde, yaşamın ve insan olmanın merkezine konumlandıran EFLATUN, tüm hizmetlerini bu anlayışa göre geliştirip uygulamaktadır. Sunduğu eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetlerinin nihai amacı, “iz bırakan, etki yaratan ve bu etkinin sorumluluğunu alabilen” insanlar ve kurumlar yetiştirmektir.

Kültür

Kültür, liderlik üzerine derinleşen Eflatun’un doğal olarak hatta kaçınılmaz bir şekilde odaklandığı diğer bir alandır.

Bir çok kişinin çalıştığı kurumların da bir bütün ve bir şahsiyet olarak değerleri, davranışları, alışkanlıkları vardır. Genel olarak kurumsal kültür olarak ifade edilen bu sarmalan yapı, görünür ve görünmez bir şekilde o kurumdaki bireyleri etkiler ve biçimlendirir.    

Tıpkı bireyler gibi kurumların da direnç mekanizmaları vardır. Kurumsal kültür, liderlik gibi bireysel düzeyde yerleştirmeye çalışılan bir anlayışa uygun olmayacak şekilde gelişmişse, bireylerin gelişim yolculuğunu zorlaştırır ve yeni davranışların hayata geçirilmesine karşı direnir. Dolayısıyla bireysel gelişimle birlikte kurumsal kültürün de bu yönde dönüşümü için eş zamanlı olarak çalışmak kaçınılmaz olarak gereklidir. Bütünsel kültür desteklemiyorsa, parçalara yapılan gelişim yatırımının boşa gitme ihtimali çok yüksektir. 

Kendi varlık nedenini etki yaratan insanlar ve kurumlar geliştirmek olarak koyan EFLATUN, bireylere yapılan yatırımın boşa gitmemesi için kültürel dönüşüme yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  

kültür

Gelişim

Eflatun için liderlik ve kültür alanlarına odaklanmak demek o yönde gelişim hizmetleri geliştirmek ve sunmak demektir. Dolayısıyla bir süreç olarak “gelişim” de doğal olarak Eflatun’un odak alanıdır.

Teknik, mesleki, davranışsal ya da liderlik, hangi alanda olursa olsun, öğrenmenin ve gelişimin kendine özgü dinamikleri vardır. Bu dinamikleri iyi bilmek, gelişim programlarının etkisi ve verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. 

Gelişmesi gereken alanlar çok iyi belirlenmiş, gelişim konusunda istek var ve destekleyici bir kurumsal kültür oluşmuş olsa bile, gelişim mekanikleri doğru bir şekilde çalışmadığında programların başarılı olması mümkün değildir. Öğrenme ve gelişim anlayışı, tıpkı liderlik gibi, yaşamsal bir yetkinliktir ve sürekli geliştirilmesi gerekir. 

Bu önemden hareketle Eflatun, kendi programlarının gelişim mekaniklerini, en yüksek etkiyi yaratacak şekilde tasarlar. Bu sayede hem programlarını etkili bir şekilde uygular, hem de arka planda bireylerin ve kurumların kendi öğrenme ve gelişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun