Inspiring Leaders, Transforming Business

Keşfetme, farkına varma ve gelişme yolculuğumuzda öğrendiklerimizi paylaşmak üzere
buradayız. Yazmak, bir anlamda netleşmek ve kayıt düşmektir.

Biz de burada üzerinde en
çok konuşulan alanlar olan liderlik ve iş dünyası üzerine düşünecek ve tartışacağız.