Kültürel Dönüşüm Danışmanlığı

Kültürel Dönüşüm Danışmanlığı

Eflatun, ağırlıklı olarak gelişim programları ve koçluk tarafında hizmet veren bir şirkettir. Ancak tüm bu programların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, etki yaratması ve performansa dönüşmesi için son derece belirleyici bir arka plan vardık ki bu o kurum ya da ortamdaki kültürdür. Kültür, bir dönüşüm sürecinin en önemli itici gücü ya da engelleyicisi olabilir. Bu nedenden dolayı kültürün de gelişimi destekleyici şekilde dönüşmesi kaçınılmaz olarak üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Eflatun Kültürel Dönüşüm danışmanlığı, Barret Values Center’a ait CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olunması arzulanan değerleri birlikte ele alarak haritalayan ve bilimsel bir sonuca ulaşan bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım rehberliğinde her kurumun dönüşüm ihtiyacı tespit edilir ve dönüşümün yol haritası hazırlanır.

eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun