yaklasimimiz

Yaklaşımımız

Bireysel Gelişimde

Katalizör

Katalizör

Kendimizi bireylerin var olan potansiyelini harekete geçiren bir katalizör olarak konumlandırırız.

Kolaylaştırıcı

Kolaylaştırıcı

Bilgi bireyde zaten var olan bir hazinedir. Bu yüzden kişilere “bilgi aktaran” değil onların keşif yolculuklarını kolaylaştıran olmayı hedefleriz.

Deneyim tasarımcısı

Deneyim tasarımcısı

Keşfetme, farkına varma, ilham alma, düşünme, birlikte öğrenme gibi bir çok deneyimin yaşandığı anlar ve ortamlar yaratırız.

Kurumsal Gelişimde

Bütünsel Bakış

Kurumu parçalar halinde değil, bir bütün olarak görür ve her bir değişimin bütün üzerindeki etkisini dikkate alarak çalışırız. 

Disiplinler Arası Yaklaşım

Psikoloji, sosyoloji, yönetim, işletme, ekonomi, felsefe gibi bilim dallarından yararlanırız.  

Kalıcı Çözüm

Uygun iklimin oluşması ve değişimin kalıcı olması için gerekli değerleri, tutumları, kuralları ve yönetsel uygulamaları tasarlarız. 

eflatun alt slider

2019 © Telif Hakkı - Eflatun