Koçluk

Koçluk

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğunda odak noktası, yöneticinin hedeflerine ulaşmasına ve yüksek performans sergilemesine yönelik gelişimini desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandırmaktır. Koçluk süreci ile, yöneticinin kendine özgü sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri harekete geçirmesi ve kullanması hedeflenir ve bunu yaparken de aşağıdaki dört prensibi göz önünde bulundurulur:

 • Hem yöneticiye hem de organizasyona hizmet etmek
 • Yöneticinin gelişim haritasını belirlemek ve izlemek
 • Yöneticinin güçlü yönlerini kaldıraç olarak kullanmak
 • Yöneticinin kişisel ve kurumsal farkındalığına odaklanmak
Yönetici Koçluğu
Inspired Leadership Coaching

Inspired Leadership Coaching

“ILC”, Dr. John Benjamin Franklin tarafından bireylerin liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla sadece Üst Düzey Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Adayları için uygulanan bir koçluk programıdır. ILCP birbirini tamamlayan ve her biri belirli bir amaca yönelik toplam 8 seanstan oluşur. ILC’nin odağında “Kişisel Bütünlük Süreci” (Personal Integration Process) yer almaktadır. Bu süreçte esas olan liderin potansiyelini açığa çıkarma ve dönüşümü gerçekleştirmedir.

 Kişisel Bütünlük Süreci üç adımdan oluşur:

 • Değerlendirme  (Human Synergistics tarafından geliştirilen 360 derece Liderlik Ölçüm aracı ile) ve Kişisel Gelişim
 • Vizyon, Misyon ve Amaç Belirleme
 • Sahada ve uygulamada Lider

 Kişisel Bütünlük Süreci boyunca kişiler aşağıdaki alanlarda desteklenirler:

 • Güçlü zayıf yönlerin belirlenerek, gelişim alanlarının tanımlanması,
 • Kişisel ve mesleki vizyon, misyon ve amaçların tanımlanması
 • “Dönüşümsel Liderlik” (Transformational Leadership) perspektifinden “Özgün Liderlik Tarzı”nın geliştirilmesi

Immunity To Change Koçluğu

Değişime gösterdiğiniz direncin köklerini keşfedin ve potansiyelinizi açığa çıkartın! Son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, doktorların “Eğer alışkanlıklarını değiştirmezsen ölürsün!” dediği her 7 hastadan sadece 1’i alışkanlıklarını değiştirmede başarılı olmaktadır. Buradan anlaşılıyor ki, konu ölüm kalım meselesi olsa bile, değişim için istek ve motivasyon tek başına yeterli değildir. Değişimin nasıl gerçekleşeceği de önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Öyleyse, liderler kendilerini ve yönettikleri organizasyonu nasıl değiştirebilir ve ileriye taşıyabilirler?

Robert Kegan ve Lisa Lahey tarafından geliştirilen “Immunity To Change” yaklaşımı, bireysel inançların kolektif zihin yapıları ile birlikte direncin mekanizmasına nasıl dönüştüğünü göstermektedir. Bireylerin ve kurumların potansiyelini açığa çıkartmak ve ilerlemek için öncelikle kendini korumak geliştirdiği ve değişimden alıkoyan köklerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu koçluk sürecinin temel amacı, değişime engel olan bağların keşfedilmesini ve bireyin bunlardan kurtularak ilerlemesini sağlamaktır. 

Program İçeriği 

 • Potansiyeli açığa çıkartma
 • Kendi değişime bağışıklık teşhisimizi yapma
 • Kendi değişime direncimizi yenme
 • Ekiplerde başarı için bireysel bağışıklıktan kurtulma
Immunity To Change Koçluğu
eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun