Değerlendirme Araçları

Değerlendirme Araçları

LCP

Leadership Circle Profile

The Leadership Circle Profile (TLCP)  360 derece değerlendirmeler/profiller arasında çığır açan bir yaklaşımdır. İyi araştırılmış yetkinliklerle, bu yetkinlerin altında yatan motive edici düşünce alışkanlıkları arasında bağlantı kuran ilk çalışmadır. Eylem örüntüleri ile davranışa neden olan içsel varsayımlar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır.  Sonuç olarak TLCP değişimin daha etkili ve hızlı gerçekleşmesi için davranışın kaynağına gider. Bunun da ötesinde, yorumlanması uzun saatler alan diğer profillerden farklı olarak, TLCP bütün bilgileri, kritik sorunların anında yüzeye çıkmasını sağlayacak şekilde birleştirir/kullanır. TLCPdeki veriler saniyeler içinde elde edilir. Bir bakışta, büyük resim görülebilir- liderleri işe yarayan ve yaramayan hususlar ve bunların nedenleri konusunda aydınlatır. Birçok işletmede bu zengin bilgi hazinesi saklı/erişilmeden duruyor. TLCP bu büyük değişimin daha kapsamlı ve sürdürülebilir hızda gerçekleştiği temeli oluştururken buna erişimi de kolaylaştırır.

CTT

Cultural Transformation Tools (Kültürel Ölçüm Araçları)

CTT – Cultural Transformation Tools (Kültürel Ölçüm Araçları), sosyal yapıları değerler boyutu ile ele alarak, onların değer haritalarını ortaya koyan, kültürel sermayelerini ölçümleyen ve kültürel dönüşümlerinin uygulama adımlarında yol gösterici rol oynayan bir araçtır. CTT, başta işletmeler olmak üzere, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve ülkeler için de kullanılabilmektedir. 

CTT, 1997 yılında değerlerin haritalanmasına yönelik bir değerlendirme seti olarak geliştirilmiştir. Geleneksel bakış açısı ile “Kültür” ve “Değer” gibi soyut unsurların ölçülmesi zordur ve bu nedenle bu unsurlar değerlendirmede kullanılan kriterler arasında yer almazlar. CTT bu geleneksel yaklaşımı yıkmaktadır. CTT değerlendirmesi sonucunda araştırmaya konu olan sosyal yapının kültürü hakkında detaylı bir rapor sunulmaktadır. CTT “Yedi Bilinç Düzeyi” modeline dayanmaktadır. CTT, bireysel değerleri, ilgili sosyal yapının bireyler tarafından algılanan mevcut değerleri ve bireyler tarafından sahip olması arzulanan değerlerini ele alarak bilimsel bir sonuca ulaşmaktadır.

CTT 1997’den bu yana 30 ayrı dile çevrilmiştir, 60’ı aşkın ülkede 3000’in üzerinde sosyal yapının Değerlerinin Haritalamasında kullanılmıştır.

cultural transformation tools

TDA

Team Diagnostic Assessment

“Team Diagnostic Assessment” karşılaştırmalı bir değerlendirme ve ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir harita sunan bir değerlendirme envanteridir.

Değerlendirme Sistemimiz, ekibin verimlilik ve olumluluk parametreleri çerçevesinde tarafsız bir değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirme, ekibin güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken yönlerini vurgulayan kapsamlı bir görüntüsünü verir. Ekip üyeleri bu değerlendirmeye Internet üzerinden ulaşırlar ve tüm ekip üyelerinin değerlendirmeyi tamamlamasından sonra sonuçlar tüm ekip için düzenlenir. Cevapların gizliliği konusunda gösterilen hassasiyet katılımcıların çok daha içten ve sonuçların da daha gerçekçi olmasına neden olmaktadır.

Düzenlenen sonuçlar bir rapor olarak hazırlanır. Bu rapor, verimliliğin ve olumluluğun inşa edilmesi için ekibinizin ihtiyaç duyduğu becerilerin neler olduğunu grafiklerin yardımı ile anlatır.

MBTI®

Myers–Briggs Type Indicator

MBTI® (Myers–Briggs Type Indicator), psikiyatr Carl G. Jung’un “Psikolojik Tipler” (Psychological Types)  teorisine dayanan Katharine Cook Briggs ve Isabel Briggs Myers tarafından geliştirilmiş bir kişilik tipi envanteridir. MBTI, 50 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanmakta olup, bugün dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan Kişilik Envanteri unvanını elinde bulundurmaktadır. 

MBTI uygulaması, kişilik envanteri çalışması ve yüz yüze geribildirim olmak üzere iki ana aşamadan oluşan bir süreç sonucunda tamamlanmaktadır. MBTI ile kişi bu süreçte kendisini anlama ve davranışların altında yatan nedenleri anlamlandırma düzeyini geliştirecek, motivasyon kaynaklarını tespit edecek, güçlü yanlarının farkına varacak ve potansiyel gelişim alanlarını keşfedecektir. 

MBTI aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilmektedir. 

Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim

Kariyer Keşfi ve Kariyer Gelişimi

Kurumsal Gelişim

Takım Kurma ve Geliştirme

Yönetim ve Liderlik Geliştirme

Problem Çözme

Koçluk Hizmetleri

Eğitim Planlama ve Eğitim Programları Geliştirme

Kültürel Adaptasyon

Myers–Briggs Type Indicator
eflatun alt slider
2019 © Telif Hakkı - Eflatun