Bütünsel Liderlik Programı

Bütünsel Liderlik Programı

Nedir?

Bütünsel Liderlik Programı (BLP), yöneticilerin, yönetici adaylarının ve tüm çalışanların liderlik potansiyellerini keşfederek hayata taşımalarını amaçlayan, özel olarak geliştirilmiş, farkındalık temelli, uzun soluklu bir liderlik gelişim programıdır.

 • Bütünsel, kuşatıcı ve entegredir
 • Deneyimlemeye dayalıdır, anlatarak değil yaşatarak öğretir
 • Yetkinlik odaklıdır, bilgi, beceri ve deneyim kazandırır
 • Gerçekçi ve somuttur
 • Doğrudan işe ve iş dünyasına yöneliktir
 • İşe ve hayata taşınabilir pratik araçlar sunar
 • Güçlü bir teorik zemin üzerine inşa edilmiştir
 • Akademisyen ve profesyonellerden oluşan yetkin bir ekip tarafından sunulur
eflatun liderlik gelisim

Ne Değildir?

BLP, yüzeysel, derinlikli olmayan uzun vadede işe yaramayan ve etki yaratmayan lider geliştirme programlarına bir tepki ve alternatif olarak geliştirildiği için özellikle aşağıdaki türden programlardan değildir

 • Klasik eğitim (eğiten – eğitilen) yaklaşımına dayalı programlardan değildir.
 • Sadece teori ve bilgi aktarmaya odaklı ama yetkinlik gelişimi ve davranış değişikliğini ikinci plana iten programlardan değildir.
 • Sadece belirli alanlara odaklı, kuşatıcı olmayan ve geride çalışılmamış alanlar bırakan programlardan değildir.
 • Farklı kişi ve kurumların bir araya gelerek verdiği eklektik, bütünleşmemiş ve doğal olarak tutarsızlıkları olan programlardan değildir. 

Nasıl Geliştirilmiştir?

Program Dr. Hüseyin Çırpan’ın liderliğinde ve Eflatun çatısı altında, liderlik ve yönetim alanında deneyimli, akademisyen, eğitmen, danışman, koç ve üst düzey yöneticilerden oluşan sekiz kişilik bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Geliştirici ekip, sahip oldukları tüm birikimin üzerine bir yıl süren araştırma ve çalışmalar yaparak programı şekillendirmiştir. BLP, 2009 yılındaki ilk uygulamasından bu yana sürekli olarak geliştirilmektedir. 

Program bu güne dek, Bankacılık, Havacılık, Enerji, Turizm, Lojistik, Tekstil, Perakende, Demir-Çelik ve Eğitim sektörlerinde uygulanmış ve 2019 Mayıs ayına kadar 2500’ye yakın yönetici programı tamamlamıştır. 

Kimler içindir?

“Liderlik kendine liderlik ile başlar özünde etki yaratmak ile ilgilidir.” prensibinden hareketle program, aslında herkes için uygulanabilir niteliktedir. Ancak pratikteki uygulamalar genellikle aşağıdaki gruplar için gerçekleşmektedir.

 • BLP – Board (Yönetim ve İcra Kurulları İçin)
 • BLP – Executive (Tepe ve Üst Düzey Yöneticiler İçin)
 • BLP – Manager (Ara Kademe Yöneticiler İçin)
 • BLP – First Level (İlk Kademe Yöneticiler İçin)
 • BLP – Talent (Geleceğin Yönetici Adayları ve Yeni Yönetici Olanlar İçin)

Her bir düzey için modüllerin kapsamı, tasarımı, içerikleri ve yöntemleri farklılaşır, ayrıca her bir kurumun düzeylere yüklediği anlama göre de farklılık yapılabilmesi mümkündür.

Programın Yapısı ve Uygulaması Nasıldır?

Program belirli bir sıra ile alınması önerilen 5 modülden oluşur ve ideal eğitim/gün sayısı 12’dir. Tamamlayıcı gelişim faaliyetleri ile birlikte kazanımların uygulama ve davranışa dönüşmesi için gelişim programı zamana yayılmış bir şekilde uygulanır.

Tüm program, 1 yıla kadar uzanan bir gelişim sürecine yayılabilir. Kurumsal yetkinlik gelişim ihtiyaçları doğrultusunda her bir modül bağımsız olarak da sunulabilir. Kurumun ve katılımcıların özel ihtiyaçlarını dikkate alarak program içeriği ve uygulama şeklinde özelleştirmeler yapılır.

Programın-Yapısı-ve-Uygulaması-Nasıldır

PROGRAM MODÜLLERİ

1. MODÜL

Liderlik Dinamikleri ve Bireysel Potansiyeli Keşif

Bu modülde, öncelikle modern liderlik-yönetim teorilerinden ve yöneticilerin pratikte yaşadığı sorunlardan hareketle, iş dünyasının ihtiyacı olan lider profili ve liderlik yaklaşımı ele alınmaktadır. “Önce Kendini Bil” ilkesinden hareketle katılımcılar, “Bütünsel Liderlik Envanteri” yoluyla baskın liderlik tarzlarını ve “liderlik manifestoları”nı keşif yolculuğuna çıkar.

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

 • Liderlik Kavramı
 • İş Dünyasında Liderin İkilemleri
 • Bütünsel Liderlik Modeli
 • Liderlikte Amaç ve Değerler
 • İlke Merkezli Liderlik
 • Otantik Liderlik

2. MODÜL

Sisteme ve Sürece Liderlik

Karmaşık yapılarda kaynakların verimli bir şekilde dağıtılması ve yerli yerinde kullanılması, doğru bilginin elde edilmesi ve doğru kararlarınverilmesine bağlıdırİşletme fonksiyonlarının birbirleriyle bağlantısının farkına varma ve operasyonel verimliliğin sağlanması ise verilerin doğru analiz edilmesiyle mümkündür. İşte bu nedenle bu modül kapsamında doğru bilgiyi elde etme, sorunun kökene inebilme ve doğru düşünme yolları üzerinde durulmaktadır. 

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

 • Analitik ve Sistematik Düşünce
 • Bilgi Toplama ve Analiz Yöntemleri
 • Planlama ve Süreç Yönetimi
 • Organizasyon ve Kontrol Yöntemleri
 • Karar Verme Teknikleri

3. MODÜL

Geleceğe ve Dönüşüme Liderlik

Artık hepimizin ezberinde: Çevre şartları değişken, belirsiz, karmaşık ve puslu (VUCA). Böyle bir ortam, liderin, herkesin baktığı yere bakıp onlardan farklı görebilmesini ve esnek olmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece lider, içinde bulunduğu yapının dışına çıkıp, dünyanın hangi yöne doğru evrildiğini anlamaya çalışmalı, geleceği hayal etmeli ve bu hayal çerçevesinde kurumsal dönüşüme öncülük etmelidir. 

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

 • Sistem Düşüncesi
 • Büyük Resmi Görme
 • Stratejik Yönetim
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
 • Kutunun Dışında Düşünme

4. MODÜL

İlişkilere ve Ekibe Liderlik

Vücudumuzda organlar arası ilişkiler bir bireyin sağlığı için neyse kurum için de ilişkiler aynıdır. Gerçek şu ki, lider, kurduğu ve geliştirdiği ilişki ağı ile ya liderdir ya da değildir. Bu modülde, ilişkilere farklı bir perspektiften yaklaşılmakta olup konu sadece iş ilişkileri değil liderin tüm ilişkilerine hizmet edecek bir çerçevede ele alınmaktadır. 

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

 • İlişki Dinamikleri
 • Ekip Kurma ve Geliştirme
 • Etkili İletişim ve İkna
 • Yönetimde Koçluk Yaklaşımı
 • Astlarını Geliştirme

5. MODÜL

İcraata ve Performansa Liderlik

Bu modül sözün bittiği yerde başlar. Kısaca, “bilmek yetmez uygulamak, istemek yetmez yapmak gerekir.” Bunun için kararlılık, mücadele, yılmama, risk alma ve cesaret önemlidir. Parolamız: “Haydi, yelkenler fora!”. 

Modülün Ana Çalışma Konuları: 

 • Ataleti Yenmek
 • Sonuç ve Çözüm Odaklılık
 • Disiplin Sağlama
 • Motive Etme
 • Performans Geliştirme

Ne Dediler?

Programın bu denli kapsamlı olabileceğini ve bu kadar derinlere inebileceğimi düşünmekten ziyade hayal bile etmemiştim. Her modül başka bir “Pınar” çıkarttı karşıma ve her modülden sonra kendime farklı yüklemeler yaptım. Her bireyin alması gereken bir eğitim programı diye düşünüyorum. Şubat 2013’de, Aralık 2011’de geldiğinden farklı bir “Pınar” olarak gidiyorum.”

Pınar Hatipler

“Bu kadar nitelikli bir program ancak bu kadar eğlenceli geçebilirdi. Hayatım boyunca unutamayacağım günlerdi.”

Önder Erdem

Çok keyif aldığım ender rastlanabilir bazen gülerek, bazen üzülerek, bazen aşırı şakalarla eğlenerek hoş vakit geçirdiğim, hayatımda unutamayacağım anılarla dolu bir eğitimdi, eğitimin hayatımda bazı oturmuş taşları oynattığını ama değişimin zaman alacağı düşüncesiyle eğitimi noktaladım, ama  eğitim hayat boyu devam ediyor, eğitimde kazandığımız, tecrübeleri zamanla yaşadıkça öğreneceğimizi düşünüyorum, Eğitim süre ve içerik olarak ideal niteleyebilirim, eğitmenlerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum. Hüseyin beyin tecrübesinden hal dilinin kal dilinden daha fazla etki yaptığını müşahede ettim.

Mustafa Yıldırım

“Bütünsel Liderlik Programı “bana”, diye başlarsam saygısızlık etmiş olurum. Bu program hem bana hem de çevreme katkı sağladı. Düşünsenize, eğitimi ben alıyorum ama faydasını onlarca kişi görüyor. Bu program zihnimde çalışmayan ne kadar alan varsa hepsini harekete geçirdi. Hareket olan yerde bereket vardır. Hayatıma bereket kattığınız için çoook teşekkürler.”

Mustafa Ağca

Öğrenmek, bilgi edinmek değil, o bilgiyle hayatınızda farkındalık yaratacak bir sürecin doğuşudur. Hayatımda gerçekten “öğrenmeme” vesile olan Eflatun ekibinin adanmışlığı, kendi hedef ve değerlerine ulaşmak için eğitimleri de bir araç olarak kullanmaları heyecanlarının aynı şekilde bize de geçmesini sağladı sanırım.

On beş kişilik grubu bir potada eritmeyi başarırken, aynı anda her bir bireyin kendisine ayna tutmayı başaran, çok nadir bir eğitimci becerisini barındıran bir eğitim.

Eğitimin her bir modülü, modülün her bir konusu, konuların her bir detayı çok büyük bir bilgi birikiminden süzülerek gelen damlalar gibi. Detaylara girerken büyük resimden hiç kopmadan ilerleyen bir eğitim. Sürekli bir tefekküre yönlendirirken, içinizde kalıplaşmış taşların yerinden oynadığını hissediyorsunuz.

Bu güzel tecrübe için çok teşekkürler, ama yetmedi vesselam. Bu güzel birikimden hakkıyla faydalanmak için kaç gün lazım, o da ayrı bir muamma. Ama eğitim amacına çooook fazlasıyla ulaştı.

Özgür Güçer

Sevgili Dostlar ( Samimiyetinize sığınarak 🙂 ) ,

Hepinizi yeni evime muhakkak bekliyorum. Eflatun İnşaat Tahhüt A.Ş. ‘ ye ve müteahhitleri Hüseyin, Özlem ve Aykut ustalara ailemize kazandırdıkları, duvarları olmayan ve metrekaresi ölçülemeyen yeni aile yuvamız için sonsuz teşekkürler.

Her zaman davranış, kişisel gelişim vs eğitimleri bana yavan ve ütopya olarak gelmişti. Her eğitim sonunda dünyayı kurtaran adam rolüyle sahaya inmek, bir İpek Ongun olmak beni her defasında eğitimlerden soğutmuştur. Ancak eğitimin ilk gününden itibaren beynimdeki tabuların yıkılacağı ve her zamanki beklenti içerisinde ‘ bu defa farklı ‘ olacağı belli oldu. Ayaklarımı sürüyerek gideceğim bir eğitim düşünürken her fazında ve her gününde heyecanla, merakla gittiğim bir eğitim oldu. Eğitimin bu hale gelmesindeki en büyük pay sevgili eğitmenlerimizde ve tabii ki asker arkadaşlarımızdaydı. Sadece iş yaşantımızda değil beşeri tüm ilişkilerimizde bize faydası olacak katma değerler katan siz değerli eğitmenlerimize bu vesile ile teşekkür eder, herkese çalışma ve sosyal hayatlarında sonsuz mutluluklar dilerim.

Turan YARDIMCI
2019 © Telif Hakkı - Eflatun