gelisim_programlari

Eflatun Gelişim Programları

Liderlik ve bu yönde kültür gelişimine odaklanmış bir kurum olarak Eflatun’un sunduğu programlar aşağıdaki gibidir.

Programların Ortak Özellikleri

Eflatun hizmetlerinin omurgasını oluşturan gelişim programları ile ilgili ortak bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

 • İdeal Süre

  Programlar, davranış değişikliğinin ve dönüşümün tam olarak gerçekleşmesi için gerekli uzunlukta ve derinliktedir. 

 • Modüler Yapı

  Programlar alt modüllerden oluşur, her modül tek olarak anlamlıdır ama büyük bir bütünün parçasıdır. 

  Modüler Yapı

 • Gelişim Yolculuğu

  Modüller arasında ve sonrasında önerilen tamamlayıcı faaliyetlerle programlar tam anlamıyla bir gelişim yolculuğudur.

 • Öğrenme Deneyimi

  Programlar zenginleştiren ve derinleştiren bir atmosferde yaşayarak, interaktif ve birbirinden öğrenme deneyimi yaşatır. 

  Öğrenme Deneyimi

 • Pratik Araçlar

  Eğitimlerde aynı zamanda gündelik hayata taşınabilecek pratik araçlar sunulur. 

 • Değerlendirme

  Program öncesinde ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle gelişim sürecini ve etkilerini izlemek mümkündür. 

  Değerlendirme

 • Kurumsal Uyum

  Kurumun yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak gerekli özelleştirmeler yapılır. 

eflatun alt slider

2019 © Telif Hakkı - Eflatun